headerphoto

Na jakie zarobki możemy liczyć w Irlandii

Zarobki w Irlandii
Irlandia - kraj wybierany przez polaków głównie ze względu na wysokie zarobki. Jednak w nie każdej brażny w Irlandii zarobimy tak samo dobrze jak w innych krajach Unii. Przyjżyjmy się zatem jak wyglądają zarobki na zielonej wyspie.

Dla każdego pracownika posiadającego pozwolenie na legalną pracę minimalna stawka za godzinę wynosi obecnie 7,80 euro za godzinę. Jendka zazwyczaj relane płace krztałtują się na poziomie 8-10 euro za godzinę (specjaliści i osoby z wyższym wykrztałceniem mogą liczyć na stawkę podna 10 euro). W Irlandii prawo nie ingeruje natomiast w płatność za nadgodziny - wszystko zelży od pracodawcy. Zywczajowo przyjęło się że godziny nadliczbowe to 1,5 x normalna stawka godzinowa. Wypłaty w Irlandii wyglądają zupełnie inaczej niż w Polsce gdyż są przelewane na konto co tygodniowo (można również dostać czek).

wynagrodzenie w irlandii

Warunki pracy
Najniższa stawka godzinowa za pracę w Irlandii wynosi 6,35 euro (brutto). W większości branż średnia stawka godzinowa wynosiła w roku 2007 13,20 euro (520,45 euro tygodniowo).W przemyśle wytwórczym średnia stawka godzinowa wynosiła 13,42 euro (503.80 euro tygodniowo brutto). Przeciętny tygodniowy czas pracy wyniósł 39,4 godz. tygodniowo, natomiast w sektorze wytwórczym 39,2 godz.

Trudne początki
W Irlandii na początek zarobisz jakieś 350 - 400 euro na tydzień (więc najważniejsze to szybko załapać jakąkowlwiek pracę(. Tyle zarabiają osoby pracujące w sklepach, barach, pracownicy fizyczni, ochroniarze etc. zasada co do zarobków jest prosta im dłużej pracujesz, tym toje wynagordzenie jest wyższe. Polscy inżynierowie, osoby z wyższym wykrztałceniem informatycy i ekonomiści należą wciąż do najbardziej cenionych za wiedzę i kwalifikacje pracowników w Irlandii. Na wyspach brytyjskich wciąż brakuje wykształconych młodych ludzi. Wynika to z faktu iż Brytyjczycy nie czują potrzeby pogłębiania swojej wiedzy. Studia są zorganiowane bez ocenienia oraz bez rywalizacji dlatego tak bardzo ceni się zaradanych Polaków którzy potrafią szybko przyswajać sobie nową wiedzę i z reguły mają większe kwalifikacje od swoich kolegów z wysp.

zarobki

Tydzień pracy
Tydzień pracy na ziolnej wyspie to ok. 48 godzin roboczych. Pracownikowi pracującemu do 4-5 godzin przysługuje prawo do 15 minutowej przerwy. Jeśli czas pracy ciągłej przekroczy 6 godzin, przerwa może potrwać nawet 30 minut. W Irlandii osobie zatrudnionej przysługuje urlop. Zależny jest on bezpośrednio od przepracowanych dni. Oblicza się go w następujący sposób:

Jesli przepracowaliśmy więcej niż 170 dni wówczas przysługuje nam cztery tygodnie płatnego urlopu. Okres rozliczeniowy w któym mierzy się liczbę przepracowanych dni to od kwietnia do marca z tym że niektórzy pracodawcy biorą pod zwykły rok kalendarzowy więc jest to sprawa niejako indywidualna.