headerphoto

Irlandia wyspa szczęścia ?

Irlandia pełna nazwa Republika Irlandii (Éire, Poblacht na hÉireann, pełna nazwa angielska to jedynie Ireland, co ma podkreślać dążenia zjednoczeniowe z Irlandią Północną) – państwo w Europie Zachodniej, członek Unii Europejskiej. Zajmuje większość terytorium wyspy o tej samej nazwie.

Stolica: Dublin
Obszar: 70 280 km2
Ludność: 4 109 086
Języki: generalnie używany angielski (urzędowy), irlandzki (urzędowy) używany na codzień na niewielkich terenach na wybrzeżu zachodnim
Waluta: 1 euro (EUR) = 100 centów

Polskie placówki dyplomatyczne w Irlandii
Wybierając się w podróż zagraniczną dobrze jest wiedzieć, gdzie w danym kraju znajdują się polskie placówki dyplomatyczne. W razie jakichkolwiek kłopotów możemy zwrócić się do nich z prośbą o udzielenie pomocy.

Ambasada RP w Irlandii
5, Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
tel. (0-03531) 2830-855; fax 2698-309
e-mail: polembas@iol.ie
www.polishembassy.ie

mapa irlandii

Historia Irlandii
Irlandia uzyskała niepodległość w 1921 r., jednak sześć zdominowanych przez protestantów północnych hrabstw pozostało w granicach Wielkiej Brytanii. Po II wojnie światowej w starciach pomiędzy katolikami a protestantami w Irlandii Północnej zginęło kilka tysięcy osób. Od 1998 r. trwają negocjacje pokojowe pomiędzy rządami Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz przedstawicielami obydwu społeczności Irlandii Północnej. Otwarcie angielsko-irlandzkiej konferencji pokojowej w Londynie. Konferencja doprowadziła do zawarcia traktatu, który wprawdzie nie przyznawał Irlandii formalnie niepodległości, ale był wielkim krokiem na drodze do niej.

gospodarka i przemysł irlandii

Gospodarka i przemysł Irlandii
Cudem gospodarki Irlandii na międzynarodową skalę był wysoki rozwój gałęzi nowoczenej technologii, która przyczyniła się do znacznego wzrostu gospodarczego na poziomie 16 % rocznie. Wielkie inwestycje w przemysł wysokich technologii wynikał ze strategicznego położenia Irlandii (przyczółek amerykańskich inwestorów interesujących się rynkiem europejskim). Obecnie gospodarka jest w znacznym stopniu uzależniona od handlu, najważniejsi partnerzy handlowi to Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone. Podatki w Irlandii wynoszą 30% Produktu krajowego brutto. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych to 42% i 20% z szeregiem ulg. Podatek dochodowy od firm jest najniższy w starej UE i wynosi 12,5%, co bywa często podawane jako jeden z głównych czynników napływu inwestycji zagranicznych do Irlandii. Podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 21%. Irlandia ma najwyższą w Europie płacę minimalną wahającą się od 39% do 77% średniej krajowej w zależności od branży. Pod względem HDI Irlandia zajmuje 5. miejsce na świecie, a pod względem HPI 18. miejsce na 19 państw. Irlandzka gospodarka jest także jedną z najmniej innowacyjnych gospodarek w Europie z poziomem wydatków na badania i rozwój 1,2% PKB.